Reisevilkår

REISEVILKÅR– CaminoWalks ved Kari Børrud

CaminoWalks sine vilkår baserer seg på ”lov om pakkereiser” av 28.08.95 med seinere endringer, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” av 01.04.07 utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet. Det tas forbehold om endringer: fullstendig lovtekst finnes på : http://www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html

BESTILLING OG BETALING
Kunden vil bli fakturert direkte fra CaminoWalks. Bestillingen er bindene fra og med bestillingstidspunktet. Faktura sendes ut sammen med bekreftelse på bestilling.

Kunden må alltid kontrollere at mottatte turplan/fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling. Hvis feil oppdages, må CaminoWalks kontaktes snarest.

PARTENES PLIKTER
1.    Arrangørens plikter. Arrangøren plikter å gjennomføre turen i samsvar med avtalen, og å gjøre kunden oppmerksom på reisevilkårene. Arrangøren skal i de tilfeller det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snares mulig opplyse om forhold som kan forstås som betydningsfulle for kunden.
2.    Kundens plikter. Reisen skal være betalt før betalingsfristen utløper. Kunden har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med navn/bestilling.

AVBESTILLING ENKELTPERSONER
Ved avbestilling innen 60 - 31 dager før turens begynnelse, betales et administrasjonsgebyr på kr 200,- hvis ikke annet er avtalt. Ved avbestilling 30 – 21 dager før avreise kan opptil 50% av turens pris bli belastet. Ved avbestilling 3 uker før avreise /manglende oppmøte, kan vi kreve opptil 100% av innbetalt pris.

AVBESTILLING VED SYKDOM
Avbestillingsbeskyttelse er inkludert i de fleste helårs reiseforsikringer og bør tegnes gjennom forsikringsselskap. Da gjelder forsikringsselskapets regler. Alle deltagerne bør tegne slik forsikring privat.

INNSTILLING AV EN REISE
En tur kan avlyses av CaminoWalks dersom:

  • Det ikke blir solgt det antall plasser som CaminoWalks har satt som vilkår for å avvikle denne vandringen (står spesifisert under hver tur). CaminoWalks plikter å gi reisende skriftlig beskjed om kanselleringen så snart som mulig og ikke senere enn 21 dager før avreise.
  • Det inntreffer forhold som CaminoWalks ikke er herre over (force majeure; for eksempel naturkatastrofer, fare for krig, arbeidskonflikter, epidemier etc)
  • Forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre.