Tidligere vandringer

Her kan dere lese litt om en 3-dagers vandring fra Ringebu til Vinstra i 2012:

http://millymarmot.wordpress.com/pilegrim/hamar-trondheim/03-mageli-camping-favang/

http://millymarmot.wordpress.com/pilegrim/hamar-trondheim/ringebu-vinstra/