Vanlige spørsmål/svar - FAQ

Det vil variere fra år til år hvilke turer som annonseres. Derfor kan det være informasjon her om turer som ikke arrangeres dette året.

 

Vanlig stilte spørsmål

 

Hva er inkludert i prisene?

Turer i Norge: Her er alt inkludert i prisen. Planlegging/organisering av vandringen, overnatting, mat, bagasjetransport og vandreledelse.

Turer i Spania: Planlegging/organisering, bagasjetransport og vandreledelse. Hver deltager betaler for overnatting/mat underveis. Dette fordi vi legger opp til mest mulig overnatting på private herberger, men kan ordne med overnatting i dobbelt-/enkeltrom på pensjonater hvis ønskelig/mulig. Slik blir det opp til hver deltager hvilken standard som ønskes. Det samme når det gjelder måltider.

Betaling etter forfallsdato på faktura. Påmeldingsfrist senest 1. april for alle turer.  Ved avbestilling før 6 uker før start på turen, påfaller et ekspedisjonsgebyr på kr 200,- Ved avbestilling 6 uker eller mindre før turen starter, fås tilbake 50% turens pris, Ved avbestilling 3 uker eller mindre før turen starer får en ikke tilbake noe.  Da må dette tas gjennom hver enkelt deltagers reiseforsikring.

Alle priser er i norske kroner. Ved betaling fra utlandet kommer et tillegg på NOK 100,-. Ved evt avbestilling og tilbakebetaling av innbetalt beløp, regnes også dette i norske kroner.

Er dette religiøse vandringer?

Nei. Pilegrimsledene både i Spania og Norge begynte som religiøse vandringer, men i dag går folk av alle slags grunner. Om du ønsker det, er det fullt mulig å delta på gudstjenester/messer underveis både i Norge og Spania.