02 Dovre til Trondheim 15. - 30. juli 2019

 

#dreamteam2nidaros

Vandring på Pilegrimsleden 

15. juli - 30. juli 2019

Med Kari Børrud og Sabine Farrar

Vandrestrekning: Dovre - Trondheim (ca 275 km)

Gruppestørrelse: maks. 13 deltagere

Daglige vandrestrekninger: varierer mellom ca 15 og 26 km

Vanskelighetsgrad: lett til utfordrende

Pris: NOK 18.995,-