Eksempler på priser i Spania


D
eemulig å overnatte på pensjonatspise allmåltidepå kafeer/restauranter,olikeveklare semeca €50/dag.