2021

Dovre – Trondheim

Vandring på Pilegrimsleden

Siste halvdel av juli 2021, endelig dato ikke fastsatt

Med Kari Børrud og Sabine Farrar

Vandrestrekning: Dovre – Trondheim (ca 275 km)

Gruppestørrelse: maks. 13 deltagere

Daglige vandrestrekninger:
varierer mellom ca 15 og 26 km

Vanskelighetsgrad:
moderat til utfordrende

FAKTA

Tur i samarbeid med Viking Walks.
Dato og pris kommer høsten 2020.

Pakken inneholder: overnatting, frokost/ matpakke/ middag, guiding og baggasjetransport.

Kontakt info

Liavegen 152
2647 Sør-Fron, NORWAY

Tlf. + 47 919 17 444

borrudkari@gmail.com
kari@caminowalks.com

Samarbeidspartner